Přeškrtnutí symbolu EU na registrační značce

Ačkoliv nejsem zastánce nějakých podobně bezvýznamných gest, baví mě, jak to ministerstvu dopravy leží v žaludku. Za přeškrtnutí znaku EU na registrační značce hrozí zákaz řízení.

Nevím, jak na ministerstvu dospěli k závěru, že přelepení znaku EU na registrační značce je stejné, jako její absence, každopádně buď omylem nebo záměrně lžou o možné sankci. Řízení vozidla s upravenou, nečitelnou nebo chybějící značkou nelze řešit na místě, ve správním řízení pak hrozí pokuta 5 000 – 10 000 Kč a zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Jakýsi Zdeněk Neusar se ještě nechal slyšet, že by dokonce přelepení mohlo být považováno za hanobení symbolu Evropské unie. To by se mu i policii jistě líbilo, těžko si představit horší zločin s tak vysokou mírou nebezpečnosti.

Článek na svém Facebooku vystavil také BESIP, kde společně s dalšími indoktrinovanými diskutujícími názorně ilustroval, že věci nerozlišujeme na dobré a špatné podle toho, zda dobré nebo špatné jsou, ale podle toho, co si o nich myslí zákon. Binárním viděním seznali, že přelepit znak EU na RZ je v rozporu se zákonem, tudíž je to nepřípustné a vůbec se neobtěžovali zamyslet se nad tím, jestli je morální a spravedlivé za to někomu odebírat řidičáky a ukládat mnohatisícové pokuty. Do diskuse se zapojil i jakýsi fízl z Brna, který se mi pokoušel podsouvat, že je to stejné jako měnit fotku v občance nebo trhat bankovky. U kriminálky zřejmě zaměstnávají v rámci inkluze i nějaké dementy. Na moje argumenty materiálním znakem přestupku (který při přelepení symbolu EU jednoznačně chybí) nereagovali. Pravděpodobně jej nechápou, nebo záměrně ignorují.

Doufám, že v nastavené agendě bude BESIP pokračovat i nadále, protože jde o učebnicové sraní si do vlastního hnízda.