Manipulace s počítadlem kilometrů

Senát nedávno schválil návrh zákona, který obsahuje tuto fascinující pasáž:

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

(…)

i) v rozporu s § 36 odst. 4 změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti,

j) v případě provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti o této skutečnosti nevystaví protokol podle § 36 odst. 4 nebo jej nepředá provozovateli silničního vozidla,

k) jako provozovatel silničního vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystavený podle § 36 odst. 4,

V praxi tedy bude možné prožít nevšední zážitek, kdy si od někoho koupíme ojeté auto, přijedeme na evidenční kontrolu a za nepředání protokolu o výměně nebo opravě počítadla nám bude udělena pokuta až do výše 10 000 Kč. Skvělá zpráva to je pro prodejce, protože za stočený tachometr nebude potrestán on, ale ten, kdo přijede na evidenční kontrolu. S možností, že protokol například zapomene někdo doma, se vůbec nepočítá.

Zdá se, že řešení problému je jednoduché. Před tím, než s koupenou ojetinou zajedeme na kontrolu, stačí zkontrolovat stav tachometru evidovaný ministerstvem dopravy a v případě potřeby si protokol sám vystavit, nebo automobil vrátit. Úprava zákona tak dost podivně řeší původní problém, kterým byla změna počítadla vedoucí ke zvýšení tržní hodnoty vozu a zcela nelogicky trestá toho, kdo s takovým autem přijede ke kontrole. To bude obvykle kupující, nebo provozovatel, který o tomto zákonu nevěděl a o změně se nesvěřil na kus papíru. Situaci, kdy někdo stočí tachometr u auta se stářím do čtyř let (nebo i staršího s vyšším nájezdem), to neřeší vůbec. Podvodníkům se existencí tohoto zákona prostor k manévrování prakticky nemění, protože nájezd si lze ověřovat zpětně už nyní. Místo tvorby podobného paskvilu by bylo lepší nedělat nic, protože samotný prodej automobilu se stočeným tachometrem za účelem zvýšení jeho hodnoty je podvodem.